Referencje

Orient Ekspres Restauracja Sp. z o.o. – firma z branży usług gastronomicznych.

Problem: Przekształcenie przedsiębiorstwa ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną.  Potrzeba rozwoju firmy poprzez system franczyzowy.

Pomoc udzielona w ramach Projektu przez Ekoconsultant:

 • analiza obecnej formy prawnej działalności w celu sprawdzenia potrzeb i oczekiwań Klienta, związanych z restrukturyzacją działalności gospodarczej,
 • analiza obecnej struktury klienta pod kątem prawnym i finansowym w celu wskazania potencjalnych możliwości utworzenia oddziałów na terenie całej Polski,
 • doradztwo w procesie przygotowania dokumentacji przekształceniowej oraz prawnej,
 • doradztwo w zakresie stosunków majątkowych oraz finansów spółki przekształcanej,
 • doradztwo w zakresie ukształtowania stosunku prawnego między wspólnikami spółki przekształconej.

Podstawowe korzyści uzyskane przez Klienta:

 • możliwość dalszego rozwoju firmy poprzez przygotowanie koncepcji rozwoju sieci franczyzowej,
 • szybki i sprawny przebieg przekształcenia firmy.

X-Factor – firma prowadząca działalność portali internetowych.

Problem: Sporządzenie dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia działalności. Opracowanie polityki rachunkowości firmy.

Pomoc udzielona w ramach Projektu przez Ekoconsultant:

 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • przygotowanie propozycji planu kont oraz opracowanie wstępnej polityki rachunkowości,
 • analiza poprawności operacji księgowych,
 • przygotowanie odpowiedniego modelu rozliczeń,
 • weryfikacja dokumentów przygotowanych do Urzędu Skarbowego.

Podstawowe korzyści uzyskane przez Klienta:

 • Sprawne przeprowadzenie wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Siódemka – firma działająca w branży budowlanej.

Problem: Brak odpowiedniego ustawienia systemu księgowego OPT!MA.

Pomoc udzielona w ramach Projektu przez Ekoconsultant:

 • weryfikacja oraz prawidłowe ustawienie systemu OPT!MA,
 • doradztwo z zakresu księgowości.

Podstawowe korzyści uzyskane przez Klienta:

 • Usprawnienie funkcjonalności systemu OPT!MA.

NZOZ Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna „Gabinety Rozwoju”

Problem: Potrzeba zmiany sposobu gospodarowania finansami firmy.

Pomoc udzielona w ramach Projektu przez Ekoconsultant:

 • analiza strategii przychodów i rozchodów w firmie,
 • doradztwo z zakresu zarządzania oraz finansów.

Podstawowe korzyści uzyskane przez Klienta:

 • Określenie przyczyn błędnego zarządzania ekonomiczną stroną przedsiębiorstwa.

Zobacz pozostałe referencje!