Prawo IT – sporządzenie specjalistycznych umów, np.: wdrożeniowej, analizy, utrzymania, licencyjnej

W zakresie prawa IT oferujemy:

  • opiniowanie oraz przygotowanie specjalistycznych umów dotyczących systemów informatycznych. W szczególności umów licencyjnych, wdrożeniowych, warunków gwarancyjnych, usług serwisowych;
  • reprezentowanie klienta podczas negocjacji umów;
  • przygotowanie regulaminów;
  • porady prawne z zakres prawa autorskiego