Doradztwo księgowe

W ramach doradztwa księgowego proponujemy usługi w zakresie:

  • opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont,
  • opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
  • pomoc przy wyborze i wdrażaniu programów księgowychanaliz przesyłanych drogą elektroniczną,
  • dostosowanie istniejących rozwiązań do wymogów prawa,
  • ocena zaistniałych zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym i ich wpływ na wynik finansowy.