Analiza przedwdrożeniowa

Najdogodniejszym sposobem na przygotowanie firmy do złożonego przedsięwzięcia, jakim jest wdrożenie systemu informatycznego jest przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej. Obejmuje ona cykl spotkań z przyszłymi kluczowymi użytkownikami systemu, w trakcie których konsultanci firmy wdrożeniowej pozyskują szczegółowe informacje na temat zachodzących w przedsiębiorstwie procesów biznesowych. Rzetelnie przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa pozwala ograniczyć ryzyko związane z wdrożeniem systemu informatycznego oraz gwarantuje realizację projektu w założonym czasie oraz w ramach budżetu.

W ramach analizy przedwdrożeniowej nasi konsultanci:

  • Ustalą kluczowe procesy, które mogą zostać usprawnione za pomocą narzędzi IT
  • Pomogą doprecyzować wymagania, cele biznesowe i oczekiwania odnośnie systemu
  • Określą szacunkowy budżet i harmonogram projektu
  • Pomogą w wyborze spośród dostępnych na rynku rozwiązań
  • Przeprowadzą pilotażowe wdrożenie w wybranym, częściowym zakresie funkcjonalnym