Zarządzanie projektami, czasem, konfliktami

  • Zarządzanie projektami: zakres, harmonogram, budżet, jakość, ryzyko
  • Zarządzanie projektami dofinansowanymi środkami europejskimi
  • Zarządzanie czasem: ustalenie celów i ich hierarchizacja, praca własna i zespołowa, delegowanie zadań i kontrola ich wykonania, techniki relaksacyjne
  • Zarządzanie konfliktem: wczesne rozpoznawanie konfliktu, jego skutki pozytywne i negatywne, techniki wywierania wpływu, mediacja w konflikcie