Stworzenie strategii zarządzania

Opracowanie i wdrożenie całościowej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, zmierzającej do uzyskania przewagi trwałej przewagi konkurencyjnej i realizacji celów przedsiębiorstwa w zmieniającym się otoczeniu.

  • Misja, wizja, cele strategiczne, taktyczne i operacyjne organizacji
  • Określenie kluczowych zasobów przedsiębiorstwa
  • Strategie finansowe, organizacyjne
  • Kształtowanie relacji z kluczowymi klientami przedsiębiorstwa
  • Pozycjonowanie przedsiębiorstwa wobec konkurencji
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie rozwojem organizacji
  • Zarządzanie kryzysowe