Prywatyzacja przedsiębiorstw

Kompleksowe wsparcie dla organów założycielskich przedsiębiorstw zamierzających rozpocząć proces prywatyzacji:

  • Analiza możliwości prywatyzacji
  • Wycena przedsiębiorstwa
  • Programy i strategie prywatyzacji
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej
  • Obsługa doradcza procesu zbycia akcji