Połączenie spółek (fuzja firm), przejęcie

Pomoc przy przygotowaniu planu połączenia:

  • Stosunek wymiany akcji
  • Zasady przyznania akcji połączeniowych
  • Prawa akcjonariuszy spółek powiązanych
  • Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek
  • Opracowanie strony prawnej (umów) i podatkowej
  • Wyceny wartości
  • Negocjacje