Doradztwo finansowe

Z myślą o Państwa potrzebach rozwojowych oraz inwestycyjnych świadczymy szereg usług w ramach doradztwa ekonomiczno-finansowego. Poniżej przedstawiamy obszary, które są nam najbliższe i w których czujemy się ekspertami:

  • Przygotowywanie biznes planów;
  • Wycena przedsiębiorstw;
  • Opracowywanie strategii rozwoju;
  • Przygotowywanie studiów wykonalności;
  • Analizy marketingowe;
  • Analizy opłacalności inwestycji;
  • Projekcje finansowe;
  • Przygotowywanie wniosków kredytowych;
  • Controlling i zarządzanie;
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw