Business Connect

Ekoconsultant Business Connect. Internetowa platforma wymiany danych i dokumentów z Klientami firmy księgowej.

  • Projekt współfinansowany ze środków UE  (PO IG, Działanie 8.2)
  • Innowacyjna platforma wymiany danych

Zalety:

  • Redukcja kosztów prowadzenia korespondencji w formie papierowej,
  • Zwiększenie efektywności poprzez eliminację błędów w ręcznym wprowadzaniu danych,
  • Kontrola wymienionych dokumentów i towarzyszących im procesów,
  • Gwarancja wygody i prostoty użytkowania dzięki przeglądarce internetowej

Ekoconsultant Business Connect. Internetowa platforma wymiany danych i dokumentów z klientami firmy księgowej.

Nazwa beneficjenta:Ekoconsultant Sp. z o.o.

Wartość projektu:531.700,00 zł.

Udział Unii Europejskiej:323.815,00 zł.

Okres realizacji:2010 – 2011


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego