Zapytanie ofertowe na przeprowadzanie działań marketingowych i reklamowych a także sprzedażowych

data: 01.11.2012r.


Nazwa i adres zamawiającego:

Ekoconsultant Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 166

31-348 Kraków


Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzanie działań marketingowych i reklamowych, a także sprzedażowych w ramach projektu „Twój biznes, nasze wsparcie”:

  • Działania sprzedażowe, w tym telemarketing i spotkania z potencjalnymi beneficjentami
  • Akcje marketingowe i reklamowe w terminie: 01.01.2013 – 31.12.2013


Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Usługi reklamowe i marketingowe Kod CPV 79340000-9


Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać   pocztą na adres : Ekoconsultant Sp. z o.o., ul. Chełmońskiego 166, 31-348 Kraków, bądź mailowo na adres grzegorz.stepowski@ekoconsultant.pl do dnia 30.11.2012. Oferty należy składać na formularzu oferty, załączając w razie potrzeby inne dokumenty (np. poświadczające doświadczenie).


Kryterium oceny ofert:

Kryteriami oceny oferty będą cena usługi (waga 60%) , doświadczenie oferenta (waga 40%)


Ocena punktowa kryterium doświadczenia:

Brak doświadczenia 0 pkt

Bardzo małe doświadczenia 2 pkt

Małe doświadczenie 4 pkt

Średnie doświadczenie 6 pkt

Duże doświadczenia 8 pkt

Bardzo duże doświadczenie 10 pkt


Załącznik

- formularz oferty: formularz_oferty.doc