Aktualności

Jak udział w projekcie doradczym pomógł klientowi w przekształceniu formy prawnej działalności?

data: 26.08.2013r.


Wyzwania:

Klient prowadził duże gospodarstwo drobiarskie jako osoba fizyczna. Jednakże prowadzenie dużego biznesu w formie 1–osobowej działalności gospodarczej nie jest bezpieczne, ponieważ sprawia, że właściciel odpowiada całym swoim majątkiem osobistym za zaciągane zobowiązania. Obracanie dużymi sumami rodzi większą odpowiedzialność.


Klient planował nową inwestycję, co wiązało się z zaciągnięciem kredytu. Ale w razie niepowodzenia, ryzykowałby całym dorobkiem swego życia. Należało zatem przekształcić 1-osobową działalność w spółkę prawa handlowego. Przedsiębiorca zwrócił się o pomoc do Ekoconsultant.


Pomoc udzielona w ramach projektu:

Nasi specjaliści przeprowadzili analizę, która wykazała, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie stworzenie nowej spółki, przeniesienie do niej aportem istniejącej działalności, a następnie utworzenie spółki komandytowej. W tym wypadku okazało się, że przekształcenie wprost nie byłoby korzystne, bo rodziłoby konieczność zapłaty zbyt wysokiego podatku VAT.

Pomoc udzielona w ramach usług doradczych wiązała się także z uporządkowaniem spraw majątkowych. Wyodrębniono majątek nowo powstałej spółki z majątku osobistego poszczególnych wspólników.

Ponadto uregulowano kwestie pozwoleń na ubój wydanych przez Inspektora Sanitarnego na istniejącą dotychczas 1-osobową działalność. Bez tych pozwoleń nowo powstała spółka nie mogłaby dalej działać. Z pomocą prawnika Ekoconsultant dokonano przeniesienia pozwoleń.


Korzyści uzyskane przez Klienta:

Dzięki udziałowi w projekcie doradczym klient może prowadzić biznes w sposób bezpieczny. Utworzono spółkę komandytową, co pozwoliło oddzielić sprawy osobiste od biznesowych. Klient może podejmować nowe inwestycje bez ryzykowania własnym majątkiem.
Udział w projekcie doradczym pomaga przygotować się do wdrożenia B2B!

data: 19.08.2013r.


Udział w projekcie „Twój biznes, nasze wsparcie – doradztwo dla MŚP” pomógł jednemu z naszych klientów ocenić możliwości wdrożenia systemu B2B. Przedsiębiorstwo to jest rodzinną firmą, produkującą wyroby metalowe.


Wyzwania:

Rozwój firmy, coraz silniejsza pozycja na rynku, a także umocnienie relacji biznesowych z kontrahentami sprawiły, że pojawił się pomysł na zautomatyzowanie wymiany danych i informacji z partnerami.

Oznaczało to wdrożenie odpowiedniego systemu informatycznego i platformy B2B.

Projekty informatyczne tego typu są dość czasochłonne, wymagają dużych nakładów finansowych i dobrego przygotowania. Firma nie miała doświadczenia w realizacji projektów informatycznych i potrzebowała profesjonalnego wsparcia.

Właściciele postanowili dołączyć do projektu „Twój biznes, nasze wsparcie” i skorzystać z dofinansowanych usług doradczych w zakresie projektów IT.


Pomoc udzielona w ramach projektu:

Konsultanci IT Vision, partnera projektu, przede wszystkim zanalizowali sytuację biznesową firmy, pod kątem szans na powodzenie projektu wdrożenia B2B.

Oceniono także stan infrastruktury informatycznej – komputerów, sprzętu, sieci teleinformatycznej.

Dzięki temu właściciele firmy zyskali informację, jaki sprzęt należy jeszcze zakupić.

Konsultanci pomogli w zdefiniowaniu wymagań stawianych nowemu systemowi i przedstawili możliwe rozwiązania, nadające się do obsługi sprzedaży hurtowej, obsługi magazynu, zamówień, przyjęć i wydań.

Pomogli także wybrać partnerów do wdrożenia i procesy, które mają być realizowane poprzez platformę elektroniczną.


Korzyści uzyskane przez Klienta:

Dzięki udziałowi w projekcie doradczym klient zyskał wiedzę, w jaki sposób optymalnie realizować procesy biznesowe pomiędzy partnerami z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Firma mogła się dobrze przygotować do wdrożenia B2B.

Na podstawie uzyskanych informacji właściciele firmy zdecydowali, że będą ubiegać się o dofinansowanie wdrożenia systemu informatycznego ze środków Unii Europejskiej.CO NOWEGO W PROJEKCIE, czyli JAK DZIĘKI AUDYTOWI KADROWO-PŁACOWEMU MOŻNA UPORZĄDKOWAĆ DOKUMENTY KADROWE
data: 01.08.2013r.

Profil firmy, która uzyskała pomoc w ramach projektu:

Firma klienta oferuje szkolenia dla nauczycieli, rodziców i młodzieży. Współpracuje z wieloma wykwalifikowanymi trenerami: pedagogami i psychologami.

Wyzwania:

Problemem było zbyt dużo różnych wzorów umów o pracę i cywilnoprawnych stosowanych w firmie. Rodziło to podejrzenie, że w dokumentach mogą występować braki pod względem prawnym.

Pomoc udzielona w ramach projektu przez Ekoconsultant:

Konsultanci przeprowadzili audyt kadrowo-płacowy. Zweryfikowali zgodność umów z obecnym brzemieniem kodeksu pracy i stworzyli ujednolicone ich szablony. Przygotowali również schemat obiegu dokumentów w firmie.

Korzyści uzyskane przez Klienta:

Obecnie elektroniczne szablony umów przechowywane są w jednym miejscu, a użytkownik może je pobierać w oparciu o posiadane uprawnienia. Klient otrzymał konkretne wskazówki, w jakiej sytuacji z jakiego szablonu korzystać. Pozwoliło to osiągnąć przejrzystość w dokumentach kadrowych. Pomoc wiązała się także ze sprawdzeniem poprawności naliczania czasu pracy, urlopów i składek ZUS.

W ramach usługi doradzono klientowi w wyborze aplikacji do przekazywania informacji kadrowych pracownikom. Teraz każdy pracownik może zalogować się na swoje konto w aplikacji, zobaczyć grafik, przysługujący urlop itd. Pozwala to firmie lepiej zarządzać stanowiskami i czasem pracy.


ZAPYTANIE OFERTOWE
data: 28.03.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu projektu „Twój biznes, nasze wsparcie – doradztwo dla MŚP”


JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM, czyli co nowego w projekcie
data: 22.02.2013r.

Profil firmy, która uzyskała pomoc w ramach projektu:

Klient prowadzi pensjonat w jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Małopolski.

Wyzwania:

Najistotniejszym problemem były aspekty prawne własności. Klient potrzebował pomocy w odpowiednim rozliczeniu podatków.

Pomoc udzielona w ramach projektu przez Ekoconsultant:

Konsultacje dotyczyły uporządkowania sprawy własności nieruchomości, na której położony jest pensjonat.

Na podstawie przedstawionych dokumentów właściwie wyliczyliśmy wartość prowadzonej inwestycji oraz wysokość korekty w podatku VAT.

Korzyści uzyskane przez Klienta:

Klient zyskał rekomendacje w zakresie uporządkowania sprawy własności nieruchomości, na której położony jest pensjonat. Dzięki konsultacjom zna dokładną wartość prowadzonej inwestycji oraz zyskał pewność prawidłowego wyliczenia podatku VAT oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym.


data: 21.03.2012r.

W imieniu Zarządu oraz całego zespołu Ekoconsultant i IT Vision, pragniemy serdecznie podziękować Państwu za udział w konferencji, „Wsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, która odbyła się 15 marca w Chrzanowie.

Jej celem było m.in. zaprezentowanie małopolskim przedsiębiorcom szans, jakie stwarza korzystanie z projektu doradczego „Twój biznes, nasze wsparcie – doradztwo dla MŚP”. Spotkanie było również okazją do wymiany spostrzeżeń związanych z kondycją przedsiębiorstw regionu w obliczu kryzysu oraz metod radzenia sobie z wyzwaniami, z jakimi mogą się one zetknąć. Część programu została poświęcona tematyce wprowadzania innowacji w MŚP. Chrzanowscy przedsiębiorcy zapoznali się również z najbardziej aktualnymi propozycjami, jakie w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników oferuje Powiat Chrzanowski oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Mamy nadzieję, że prezentowane zagadnienia okażą się pomocne w dalszym rozwijaniu biznesu. Podsumowując konferencję, chcielibyśmy zachęcić do udziału w projekcie doradczym, w ramach którego mogą Państwo skorzystać z 50% dofinansowania. Prosimy o zarejestrowanie się na platformie doradczej http://portal.doradztwomsp.pl/

Chętnie spotkamy się z Państwem indywidualnie, aby porozmawiać o potrzebach i ustalić możliwość Państwa kwalifikowalności do projektu. Zapraszamy do kontaktu 12 378 78 99 .

Galeria zdjęć


ZAPYTANIE OFERTOWE
data: 01.11.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzanie działań marketingowych i reklamowych a także sprzedażowych


ZAPYTANIE OFERTOWE
data: 10.10.2011r.

Szanowni Państwo,

Ekoconsultant sp. z o.o. wraz z partnerem IT Vision  Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z tym, prosimy o przedstawienie oferty na:

Prowadzenie kampanii promocyjnej projektu „Twój biznes, nasze wsparcie  – doradztwo dla MŚP”,

Kampania obejmować będzie:

  • Prowadzenie kampanii reklamowej projektu przez okres ok. 21 miesięcy – reklama internetowa, zewnętrzna, prasowa. Szacowany koszt – ok. 50.000 PLN + VAT

Do oferty prosimy załączyć informacje o oferencie. Kryteria oceny ofert:

  • Koszt prowadzenia kampanii   (procent prowizji) – 80%
  • Doświadczenie – 20%

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 31 października 2011 roku, za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@ekoconsultant.pl lub na faks 012 378 78 51. Ewentualne pytania prosimy kierować na ww. adres e-mail.

Pobierz formularz oferty